Wij zijn een klein gezin dat woont op een kleine boerderij in het prachtige ‘Pays des Collines’. Hier bouwen we aan ons bedrijf, aan ons huis, aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en aan een veld vol ‘bijzondere bloemen’. Boordevol projecten zijn we, boordevol ideeën en die proberen we stap voor stap waar te maken.

Het bloementeam:

(spit)svondige poëet/fotograaf
Enthousiaste wroeter
Dromer/Uitvinder/verkoper
Ma-nusje van alles
Georganiseerde Krachtpatser/boekhouder
Denker/Genieter